โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :11 ส.ค. 2560   เวลาที่โพสต์ : 09:08:37:47

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ วันที่ : 11 สิงหาคม 2560 โครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 สิงหา 2560

Like
ยอดเปิดภาพ (204ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/